Regulamin

Regulamin: 1. Definicje

Portal ogłoszeniowy - strona znajdująca się pod adresem ogloszenia.kuriersuwalski.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

Użytkownik - osoba korzystająca z portalu.

Ogłoszenia - ogół ofert zamieszczane przez użytkowników portalu.

Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

2. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników portalu

4. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za błędy na portalu.

5. Zabrania się kopiowania i treści znajdujących się na portalu

Ogłoszenia

1. Zamieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.

2. Zabrania się podawania nieprawidłowych danych (m.in. adresu e-mail, numeru telefonu itd.)

3. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

4. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia bez podania przyczyny.

5. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników.

6. Zabrania się podawania w ogłoszeniu odnośników do stron internetowych

7. Zabrania się umieszczania ofert pracy bez podania numeru telefonu.

8. Zabrania się umieszczania ofert pracy na zasadach systemu MLM.

9. Zabrania się umieszczania ogłoszeń o charakterze ogólnopolskim.

10. Zabrania się umieszczania ogłoszeń pisanych w wielkimi literami.

Postanowienia końcowe

1. Wydawca portalu ma prawo zmiany powyższego regulaminu.

2. Regulamin portalu obowiązuje od momentu umieszczenia go na portalu.